Answers

1)(1)x*x + (2)x + (-35) = 0
a = 1
b = 2
c = -35

(-b +/- d)/2a
d*d = b*b - 4ac
x = -5, 7


2)(a)x*x + (b)x + (c) = 0
d*d = b*b - 4ac
(-b +/- d)/2a=x3)1.5a
a*a=34)3 spheres

5)$2222Page by Chao Chen 8J